فالوور فیک خارجی!

همان طور که گفته شد که تفاوت های بین فالوور فیک و فالوور واقعی را عرض کردیم.

حال میخواهیم تفاوت بین فالوور فیک ایرانی و فالوور فیک خارجی را بگوییم.

همان طور که از اسمش معلوم است فالوورهای فیک خارجی دارای اکانت های خارجی میباشند .

فالوور فیک خارجی به غیر از اضافه کردن اعداد به تعداد فالوور هاتون هیچ تاثیر دیگری روی پیج شما ندارد و همان طور که خودتان میدانید فقط عدد فالوور شما و نمای پیج شما را تغییر میدهد.

تیم ایرانی فالو خدماتی را در زمینه فالوور فیک به شما میدهد که دیگر شما نیازی به فالو کردن دیگران برای بالا رفتن پیجتون ندارید.

فالوور های فیک ضمانت ریزش ندارند.

a