خرید رای برای نظر سنجی

ایرانی فالوو خدمات افزایش رای نظرسنجی در استوری اینستاگرام را به مشتریان ارایه میدهد.

از مزایای خرید رای نظر سنجی این است که با خرید افزایش رای نظر سنجی در استوری اینستاگرام تعداد رای خود را در استوری افزایش دهید.

البته رای نظرسنجی فقط بر روی اولین استوری شما ایجاد میشود.

 

Screenshot_1