ویو ویدیو ایرانی و واقعی!

ویو در اینستاگرام تعداد بازدید هایی است که ویدیو،استوری و یا پیج شما دریافت میکند.

هر چه قدر تعداد ویو شما بیشتر باشد،پیج شما اعتبار پیدا میکند و از طرف فالوورهای پیجتون اعتبار بیشتری به دست میارین!

ایرانی فالو  خدماتی را در خصوص فالوور به شما میدهد که شما  نیازی به اطلاعات شخصی  برای افزایش فالوور و لایک در پیج خود نخواهید داشت.

خرید ویو چه تاثیری دارد؟

ایرانی فالوو به شما خدمات ویو ویدیو ایرانی و واقعی میدهد .

منظور از ویو واقعی این است که تمامی بازدید ها اشخاص حقیقی هستند و اکانت اینستاگرام آن ها دارای پروفایل  و بیو است.

اکانت هایی که از ویدیو شما بازدید میکنند ایرانی هستند و در بین  آن ها هیچ کدام غیر ایرانی نیستند.

ایرانی فالو  خدماتی را در خصوص فالوور به شما میدهد که شما  نیازی به اطلاعات شخصی  برای افزایش فالوور و لایک در پیج خود نخواهید داشت.