فالوور خارجی با ۱۰ روز ضمانت ریزش ( ریزش بسیار کم )