فالوور خارجی با ۷ روز ضمانت ( حداکثر ۱۰K هر سفارش)