فالوور فیک و ربات خارجی ، کیفت معمولی‌ ( حداکثر ۱۰K)