کاربر گرامی توجه داشته باشد لینک خود را به صورت صحیح در‌جدول زیر وارد نمایید تا سفارش شما به طور کامل و بدون مشکل انجام شود.
مثال : https://www.instagram.com/username

در صورت رعایت نکردن حداقل و حداکثر تعداد و یا عدم ورود لینک به طور صحیح ایرانی فالو هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد،چون تمامی موارد به صورت کامل توضیح داده شده است.

در این قسمت مانند قسمت فالوور واقعی مرد اگر یک نوع جنسیت برای  فالوور های پیج خود در نظر دارید،میتوانید خیلی راحت از خدمات این قسمت ایرانی فالو استفاده کنید و فالوو مد نظر خود را سفارش دهید. سمت ایرانی فالو استفاده کنید و فالوو مد نظر خود را سفارش دهید.